Sát Thủ John Wick: Chương 4

John Wick: Chapter 4

Ảnh Sát Thủ John Wick: Chương 4

John Wick (Keanu Reeves) đã khám phá ra con đường để đánh bại High Table. Nhưng trước khi có thể kiếm được tự do, Wick phải đối đầu với kẻ thù mới với những liên minh hùng mạnh trên toàn cầu và những lực lượng biến những người bạn cũ thành kẻ thù. Lionsgate trình bày, a Thunder Road Films / 87eleven sản xuất.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
11
Loading ImagesLoading...

120 Phút 2023 542 lượt xem 24-03-2023 04:05:17

Background
Thông tin
Diễn viên
Bình luận phim Sát Thủ John Wick: Chương 4
Background
Có thể bạn sẽ thích